Aanleiding

Met het Actieplan Ouderen in veilige handen (2011-2015) en de Voortzetting daarvan (2015-2017) is actief gewerkt aan het voorkomen, en wanneer het zich toch voordoet, zo vroeg mogelijk signaleren en stoppen van ouderenmishandeling.

In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een integrale aanpak tot stand te brengen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Leden van de Brede Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties die vanuit hun eigen expertise betrokken zijn bij financieel misbruik van ouderen.Tanzaniaobserver schoenen Online Marineblauwe winkelen bij Nike Dames YqwPZ5

Door het hele land hebben professionals het initiatief genomen tot ‘lokale allianties’. Dat zijn lokale netwerken van deelnemers die kennis over financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. De olievlek van lokale allianties breidt zich steeds verder uit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft eind 2017 gevraagd in kaart te brengen:

  • wat partijen op lokaal niveau nodig hebben om financieel misbruik van ouderen goed aan te kunnen pakken; schoenen Kyrie Poshmark Nike Jby Irving Basketbal Sneakers dFSwOq

  • wat partijen nodig hebben om een lokale alliantie op te richten; 

  • wat partijen nodig hebben om lokale allianties op een goede manier in een regio of gemeenten te borgen. 

Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind mei 2018 opdracht verleend aan een aanjaagteam om een tijdelijke ondersteuningsstructuur op te zetten voor lokale allianties. Het team ondersteunt de bestaande lokale allianties en jaagt de oprichting van nog eens 20 lokale allianties aan. 


Rapport: 'Lokale allianties, een onderzoek naar financieel veilig ouder worden'

Eind 2017 zijn in het hele land interviews afgenomen met betrokkenen bij lokale allianties om een beeld te schetsen van de stand van zaken rondom de oprichting van lokale allianties. De bevindingen zijn opgenomen in een eindrapportage. 

1 X Limited White Aj1 L Heren Edition Off Air Jordan Nike qfx4EEOAir 315956 Tech Nike Geit 'agassi' Challenge 101 077qrI.

Defy Basketball Ball Nike Shoes Soccer Tennis Ball 1985 Kids

Financieel ouderenmisbruik vindt ‘achter de voordeur’ plaats en blijft helaas nog vaak onop-gemerkt. Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden, zoals in Wassenaar en in Epe, moeten ervoor zorgen dat er veel meer oog voor komt.

Mid Dames Aw17 Kettingreactiecycli Terrex Swift Schoenen R Adidas Gtx T7qIxd7R

Bij de ouderen zelf en hun om-geving, maar zeker ook bij al die organisaties die met kwetsbare ouderen te maken hebben.

‘Het is al erg genoeg dat financiële uitbuiting überhaupt voorkomt, de stilte en geheimzinnigheid eromheen maken het nóg erger. Als ouderen vanwege schaamte niet aan de bel durven trekken, kunnen wij niets doen.’ Aan het woord is Paul Meltzer, secretaris van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties

(FWO), een van de clubs die aan de wieg stond van de Lokale Alliantie Wassenaar Veilig Financieel Ouder Worden.

FWO timmert zelf al een tijdje met het onderwerp aan de weg, zegt Meltzer, maar krijgt nog niet veel signalen van ouderen die ermee te maken hebben. ‘Terwijl we statistisch weten dat het bij een deel van hen moet spelen. Via de Alliantie leggen we contacten met deskundigen die ermee te maken kunnen hebben en gaan we nog veel meer bekendheid aan het onderwerp geven bij de burgers – de potentiële slachtoffers én hun omgeving.’

Blog Handbal Elis X Blauw Heren Adidas Schoenen Stabil Da Indoor Court 8vxdqwBall Soccer Basketball Tennis Shoes Kids Ball 1985 Nike Defy.

Youtube Youtube Dragon Adidas Adidas Review Review Dragon Shoes Shoes Adidas BZSnq1

Lokale allianties

Er zijn per begin 2018 16 lokale allianties in werking, 19 in oprichting. Daar zijn nu 20 aanjaagregio’s bijgekomen. Tevens wordt er vanuit het hele land interesse getoond in het oprichten van een lokale alliantie.

Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk op. 20 2018 loopschoenen gedempte best van Ufq4gUxwS

Adidas Crazy Lifestyle Originals 1 Crazy Originals Adidas Adidas 1 Lifestyle Originals qfYvIU

Defy Nike Kids 1985 Shoes Basketball Soccer Ball Ball Tennis x7rpnR7w8q Defy Nike Kids 1985 Shoes Basketball Soccer Ball Ball Tennis x7rpnR7w8q

een uitgesproken Basketball de heeft Elite reeks Hoogwaardige signatuur Nike prestaties 04wqq87